Konfiguracja portów zewnętrznych

Przeczytaj o typach portów używanych w naszych komputerach i monitorach

VGA to jeden ze standardów kart graficznych IBM-PC ustanowiony w 1987 roku. Karty VGA były po raz pierwszy montowane w komputerach serii IBM PS/2. Karty VGA są zgodne z kartami EGA, a dokładniej funkcje VGA są nadzbiorem funkcji EGA. Niejako automatycznie karty VGA są zgodne z CGA i MDA. Karty VGA posiadają 256kB pamięci, umożliwiają stosowanie trybów graficznych 16- lub 256-kolorowych. Maksymalna dostępna rozdzielczość w trybach znakowych to 720×480, natomiast w graficznych 640×480.

Złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń korzystających z kabli impedancja wynosi 50 ?. Jest często stosowane w sieciach bezprzewodowych wraz z kablem H155.koncentrycznych i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości (do 18 GHz).Jest ono czasem określane nazwą RSMA. Jego złącze tworzone jest z dwóch elementów – wtyku RP-SMA i gniazda RP-SMA. W przeciwieństwie do złącza SMA, gdzie gniazdo żeńskie posiada zewnętrzny gwint oraz wewnętrzną elektrodę wklęsłą (otwór na środku gniazda), gniazdo RP-SMA żeńskie posiada zewnętrzny gwint i wewnętrzną elektrodę wypukłą (pręt na środku gniazda). Z racji występowania wspomnianego prętu w gnieździe jest ono często mylnie nazywane męskim. Sytuacja wygląda analogicznie z wtykiem męskim RP-SMA, który posiada wewnętrzną elektrodą identyczną jak żeńskie gniazdo SMA.

Universal Serial Bus, USB, uniwersalna magistrala szeregowa – rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe i porty równoległe. Został opracowany przez firmy Microsoft, Intel, Compaq, IBM i DEC.Port USB jest uniwersalny w tym sensie, że można go wykorzystać do podłączenia do komputera wielu różnych urządzeń (np.: kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, modemu, skanera, klawiatury, przenośnej pamięci itp). Urządzenia podłączane w ten sposób mogą być automatycznie wykrywane i rozpoznawane przez system, przez co instalacja sterowników i konfiguracja odbywa się w dużym stopniu automatycznie. Możliwe jest także podłączanie i odłączanie urządzeń bez konieczności wyłączania czy ponownego uruchamiania komputera.

Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE, czyli urządzeń komunikacji danych (np. RS-232 jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych. Najbardziej popularna wersja tego standardu, RS-232C pozwala na transfer na odległość nie przekraczającą 15 m z szybkością maksymalną 20 kbit/s.modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM.

Nazwa 25-pinowego złącza w komputerach osobistych. IEEE 1284 jest portem równoległym wykorzystywanym w głównej mierze do podłączenia urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanery, plotery. Został opracowany w 1994 r. przez konsorcjum Network Printing Alliance jako standard zapewniający wsteczną kompatybilność z używanym od lat 70. jednokierunkowym portem Centronics. Zwany jest też portem LPT lub portem równoległym.

Port równoległy jest często wykorzystywany przez elektroników amatorów. Zadecydowała o tym prostota wykonania urządzeń (port równoległy działa na zasadzie n bitowej maszyny stanów) oraz prostota tworzenia oprogramowania sterującego (port posiada zestaw rejestrów kontrolnych i sterujących dzięki którym jego programowa obsługa jest wyjątkowo prosta).

Skrętka to rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie żył powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego.